How to adjust VESC duty cycle mode accelerate and brake time by VESC_TOOL?

How to adjust VESC duty cycle mode accelerate and brake time by VESC_TOOL?

How to adjust Duty Cycle Mode accelerate and brake time by VESC TOOL ?

Rapid acceleration or brake can throw people away from their electric skateboards. People may get hurt because of it. So it's better to adjust Maytech SuperFOC ESCs (VESC_TOOL Compatible) accerate/brake time to a suitable range for your own appilcation.

Positive Ramping Time and Negative Ramping Time are the accelerate time and brake time for Duty Cycle mode.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.